Ventilavledare

Ventilavledare behövs för t ex distributionsnät och för att säkerställa leverans av el till konsument och distributionstransformatorer på grund av blixtnedslag och överspänningar.

Det mest effektiva skydd är att använda ventilavledare i närheten av el-utrustning.

Ventilavledare

Produkter