Automatiska skarvrör, för spänn

De automatiska skarvarna är pålitlig och snabb att installera.
Installationen kan göras utan verktyg. Färgkoderna gör det lätt att identifiera rätt typ. Kilarna garantera en säker skarv.

Automatiska skarvrör, för spänn

Produkter