Fyrledarsystem (ALUS)

Sedan 1970 är 4-ledar system anpassats i många central- och nordeuropeiska länder, t.ex. i Österrike, Tyskland, Irland, Storbritannien, Polen, Ungern, Ryssland och Skandinavien.

De fyra lika isolerade ledarna, som delar dragbelastningen lika, har storleksintervall på 16 till 185 mm ². De är gjorda av aluminium med en relativt hög draghållfasthet. Därför är den brottbelastning av kabeln relativt hög.

Isolering av ledarna är gjord av PEX eller PE. Kabeln kan levereras med en eller två is

Fyrledarsystem (ALUS)

Produkter