Ventilavledare

Överspänningsskydd, t ex för distribution och leverans av el, konsument i hus leveranser och distributionstransformatorer på grund av blixtnedslag och överspänningar.
Det mest effektiva sätt att skydda anläggningen är att använda ventilavledare i närheten av el-utrustning.

Produkter