Jordningsklämmor

Jordningsklämmor används för anslutning av jordning i transformatorstationer. Jordledarna kan anslutas till konsolen genom att använda KG klämmor.

Jordningsklämmor

Produkter