Fästmateriel

ABC-kablar har vanligtvis bara ett lager av isolering. De är inte avsedda att monteras direkt på den bärande ytan. Väggfästen och distansspikar gör det möjligt att installera kablar både horisontellt och vertikalt.

På stolpar måste kablarna lämna utrymme för stolpsko klättring. Detta och många andra funktioner finns inbyggda i Ensto´s kabelmonteringsbeslag.

Produkter