Luftledningssystem lågspänning

Ensto har utvecklat lösningar och integrerade produktpaket för olika lågspännings(LV) ABC kablar (Aerial Bundled Cable) system sedan början av 1960-talet.

Dessa lösningar är utformade för att uppfylla de lokala förutsättningar och krav som tar hänsyn till
stads- landsbygds- skogsområden, befolkningstäthet, klimatförhållanden, tillgängliga investeringar etc.
Alla tillbehör har utvecklats och testats i nära samarbete med elnätsbolag.

Vad beträffar de olika systemen är de mekaniska egenskaperna (häng och spänndon) beroende av vilket system som används, medan många andra komponenter (t ex klämmor) är enhetliga för de tre LV lösningar.

Produkter