Tack! Här är faktabladet om smarta nät, V2G och V2H.


Faktabladet innehåller matnyttig information om hur energiförbrukningen och energikonsumtionen förändras.

Öppna faktabladet (pdf)

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.