Ladda ner faktabladet för den smarta framtiden inom EV-laddning med V2G (fordon-till-nätverk) och V2H (fordon-till-hemmet)


Smarta nätverk och fordon-till-nätverks-teknologi kan potentiellt göra oss mycket mer energieffektiva. De första lösningarna för fordon-till-hemmet finns redan på marknaden. Detta dokument beskriver V2G och V2H, samt hur du kan dra nytta av denna omvandling genom hur vi distribuerar och konsumerar energi.

Viktiga frågor besvarade i faktabladet:

  • Vad är smarta nätverk och är de redo?
  • Vad betyder fordon-till-nätverk och fordon-till-hemmet för företag, konsumenter och miljön?
  • Varför är intelligenta laddningsstationer för elfordon så viktiga?

Är du en privatperson, företag eller organisation som ska köpa EV-laddningsutrustning?


Detta faktablad är till för dig. Det hjälper dig förstå kostnaderna för EV-laddare så att du kan göra rätt val.