Kapslingar med släta sidor, ABS

Ensto Cubo S är en serie små och medelstora kapslingar med släta sidor eller med knockouts. Kapslingarnas underdel är försedda med unika slitsar för kretskort.

Kapslingar med släta sidor, ABS

Produkter