HOTHW1 utomhusavslut sats AHXAMK-W

Utomhusavslutet andvänds för mellanspänningskabel med XLPE isolation och aluminium skärm. Satsen är lämpad för AHXAMK-W kablar, innehållande materiel för 3 st 1-ledare.

HOTHW1 utomhusavslut sats AHXAMK-W

Produkter