SJE Kompletteringssats

SJE kompletteringssats 1-ledare PEX mot 3-ledare PEX Denna kompletteringssats används för skarvning av max.
24 kV PEX-isolerad 3-ledare med kopparskärm mot
PEX-isolerad 1-ledare med kopparskärm. Grundsatsen HJ11 behövs till SJE42 och SJE43. Grundsatsen HJ33 behövs till SJE 44 och SJE45

SJE Kompletteringssats

Produkter