CITH31 Inomhusavslut 3 till 1 ledare

Satsen används för installation av PEX-isolerad kabel max. 24 kV med runda ledare med Al/Cu skärm i inomhusmiljö. Satsen bygger om tre ledarkablar till tre enledarkablar.

Produkter