SAL skruvkabelskor

Kabelskorna används för att ansluta kabelledare i 1 kV-kablar. Tack vare skruvkonstruktionen behövs inga pressverktyg. Rätt åtdragningsmoment fås genom att dra åt skruven tills den bryts av. användningsområdet är solida och fåtrådiga, och/eller sectorformade eller runda ledare.

Produkter