3-poliga kablage par med 1,5 mm² gummikabel

Dessa IP kablage är avsedda för koppling av enskilda kopplingar.

Produkter