3-poliga 2,5 mm² kablage för T-koppling och flänskoppling

Dessa IP produkter är avsedda för att kopplas med T-kopplingar och flänskopplingar.

Produkter