3-poliga 1,5 mm² kablage för T-koppling och flänskoppling

Dessa IP produkter är avsedda för att kopplas med T-kopplingar och flänskopplingar.

Produkter