6-polig hylskontakt för kretskort

Kretskortssnabbkopplingen är ämnad för matning av både kraft och styrning från apparaten. I kopplingen är kombinerat 3-pol. kraft- och 3-pol. styrningsmatning. Kopplingen används tillsammans med den 6-pol. hankontakten NGCST6133 försedd med dragavlastning. Vikt 18,0 g.

6-polig hylskontakt för kretskort

Produkter