6-poligt EnstoNet T-förgreningsdon med reservljuskoppling

Används för koppling av brukspänningen och nödbelysningsspänningen samt styrsignalen till armaturen. Kopplingsdelen fastsätts i armaturen med M20 hylsa och kontramuttter. Med tre 1,5 mm² anslutningsledare matas bruksspänningen, med en 1,5 mm² anslutningsledare matas nödbelysningsspänningen och ned två 1,5 mm² anslutningsledare matas styrsignalen. Anslutningsledarens längd är 250 mm. Anslutningsdelen levereras färdigt ihopsatt och försedd med NAC41H2.W, NAC42H2.W, NBC21H1.S ja NBC22H1.S -anslutningar. Från anslutningsdelen fortsätts bruksströmmen och nödbelysnings spänning samt styrsignalen till följande armatur med ett skilt 6-poligt kablage. Kablagets delar bör beställas skilt. Vikt 129,0 g.

Produkter