Låsdel för 3-poliga kopplingars säkerhetshakar

Då EnstoNet-snabbkopplingar installeras på lätt tillgängliga platser bör de kunna öppnas endast genom att använda verktyg. Låsdelen trycks fast på de ihopkopplade snabbkopplingarna för att förhindra att de öppnas utan verktyg. Vikt 1,9 g.

Produkter