5-polig T-fördelningsdon

Används för koppling av armatur eller annan apparat till den matande gruppen. I apparaten kan fästas antingen en NAC51.W eller NAS51.W -snabbkoppling som motkontakt. Snabbkopplingen fästes i apparatens stomme med ett 5-poligt panelfäste NK5P.W. T-förgreningsdonet matas med snabbkoppling NAC52S.W (eller med färdigt kablage, där NAC52S.W är inkopplad) och från T-förgreningsdonet fortsätter man till nästa apparat med snabbkoppling NAC51S.W (eller med färdigt kablage, där NAC51S.W är inkopplad)

5-polig T-fördelningsdon

Produkter