4-poligt T-förgreningsdon

Används för koppling av armatur eller annan apparat till den matande gruppen. I apparaten kan fästas antingen en NAC41.W eller NAS41.W -snabbkoppling som motkontakt. Snabbkopplingen fästes i apparatens stomme med ett 4-poligt panelfäste NK4P.W. T-förgreningsdonet matas med snabbkoppling NAC42S.W (eller med färdigt kablage, där NAC42S.W är inkopplad) och från T-förgreningsdonet fortsätter man till nästa apparat med snabbkoppling NAC41S.W (eller med färdigt kablage, där NAC41S.W är inkopplad)

4-poligt T-förgreningsdon

Produkter