4-poligt T-föreningsdon för smalt panelfäste

Används för koppling av armatur eller annan apparat till den matande gruppen. Ersätter NAD4T.W -T- förgreningsblocket då det inte finns tillräckligt utrymme i apparaten för panelfästet som motkontakten kräver. I apparaten kan fästas antingen en NAC41H.W eller NAS41H.W -snabbkoppling som motkontakt. Snabbkopplingen fästes i apparatens stomme med ett 4-poligt smalt panelfäste NK4PF.W. T-förgreningsdonet matas med snabbkoppling NAC42S.W (eller med färdigt kablage, där NAC42S.W är kopplad) och

4-poligt T-föreningsdon för smalt panelfäste

Produkter