3-poligt T-förgreningsdon för smalt panelfäste

Används för koppling av armatur eller annan apparat till den matande gruppen. NAD3TH3.W ersätter NAD3T.W -T- förgreningsblocket då det inte finns tillräckligt utrymme i apparaten för panelfästet som motkontakten kräver. I apparaten kan fästas antingen en NAC31H.W eller NAS31H.W -snabbkoppling som motkontakt. Snabbkopplingen fästes i apparatens stomme med ett 3-poligt smalt panelfäste NK3PF.W. NAD3TH3.W T-förgreningsdonet matas med snabbkoppling NAC32S.W (eller med färdigt kablage, där NAC32S.W är kopplad) och från T-förgreningsdonet fortsätter man till nästa apparat med snabbkoppling NAC31S.W (eller med färdigt kablage, där NAC31S.W är kopplad). Vikt 22,8 g.

Produkter