5-poliga EnstoNet T-förgreningsdon med FKK anslutningskabel 1,5mm²

Används för koppling av armatur eller annan apparat till den matande gruppen. Kopplingsdelen väljs enligt i vilken fas (L1, L2 tai L3) apparaten vill kopplas. Anslutningsdelen har 400 mm eller 3000 mm lång halogenfri, fåtrådig kabel, som kopplas till apparatens anslutningskoppling. Kabelns ledare är färdigt skalade. Kopplingsdelen matas t.ex med NAC52S.W (eller med färdigt kablage där NAC52S.W är kopplat) och från anslutningsdelen fortsätter man till följande apparat med exempelvis snabbkop

5-poliga EnstoNet T-förgreningsdon med FKK anslutningskabel 1,5mm²

Produkter