Reläbox med hållrelä, genomgående 1-fas, styrd med RF box NGJFM335C, matning till två belysningsgrup

Den enfasiga genomgående reläbox NGJRM33 är avsedd för styrning av två enfasiga belysningsgrupper via relä som styrs med RF box NGJFM335C. Denna box kan anslutas till RF boxen med snabbkopplingar. I vissa fall finns orsak att använda hjälprelä till att styra belysning i stället för RF boxens relä. Boxens vikt 336 g.

Produkter