Förgreningsbox för LED belysning

Förgreningsboxen NCJDM252.G är avsedd för matning till LED belysning. Förgreningsdosan har en 2-polig ingång från driftdon och 4 utgångar för LED belysning. Boxen kan fästas t.ex. på en monteringsplatta med 2 st skruvar (C/C mellan hålen 75 mm) eller med 4 st skruvar från hörnen på boxen (C/C mellan hålen 174 mm och 94 mm). Boxen kan också fästas med 2 st buntband i dosans botten eller med snäppfästen för vilket det finns 4 st hål i dosans botten. Vikt 230 g.

Produkter