5 x 2,5 mm² / stickkontakt NCC51S.G / hylskontakt NCC52S.G

Kablage med gråa kopplingar är avsedda att användas för elmatning och styrning av de delar av elnätet som man vill avskilja från den normala matningen.

Produkter