5 x 1,5 mm² / hylskontakt NCC52S.G / andra ändan fri

Kablage med gråa kopplingar är avsedda för elmatning och styrning av de delar av elnätet som man vill avskilja från den normala matningen.

Produkter