HALOGENFRI 3x0,75 mm² / hylskontakt NCC22S.G grå / andra ändan fri

Kablage med gråa kopplingar är avsedda att användas för elmatning och styrning av de delar av elnätet som man vill avkilja från den normala matningen.

Produkter