5-poliga EnstoNet T-förgreningsdon med FKK anslutningsledare1,5mm²

Används för sammankoppling av armatur eller annan apparat till nätet. Fästes i apparatens 20 mm hål med M20:s hylsa och kontramutter. Anslutningsdelen väljs enligt i vilken fas (L1, L2 tai L3) apparaten vill kopplas. Anslutningsdelen har 160 mm långa halogenfria, fåtrådiga ledare, som kopplas i apparatens anslutningskoppling. Anslutningsdelen matas t.ex. med NAC52S.W (eller ett färdigt kablage där NAC52S.W är kopplat) och från anslutningsdelen fortsätts till följande apparat t.ex. med NAC51S.W (eller med färdigt kablage där NAC 51S.W är kopplat).

Produkter