3-poliga EnstoNet T-förgreningsdon med FKK anslutsningskabel 3x1,5 mm²

Används för sammankoppling av armatur eller annan apparat till nätet. Anslutningsdelen har 0,4 m eller 2,5 m lång halogenfri, fåtrådig kabel, som kopplas till apparatens anslutningsplint. Kabelns ledare är färdigt skalade. Kopplingsdelen matas t.ex med NAC32S.W (eller ett färdigt kablage där NAC32S.W är kopplat) och från anslutningsdelen fortsätts till följande apparat t.ex med NAC31S.W (eller med färdigt kablage där NAC31S.W är kopplat).

Produkter