3-poliga EnstoNet T-förgreningsdon med FKK anslutningsledare 1,5mm²

Används för sammankoppling av armatur eller annan apparat till den matande gruppen. Fästes i apparatens 20 mm hål med M20:s hylsa och kontramutter. I apparaten finns 160 mm långa halogenfria, fåtrådiga ledningar som kopplas till apparatens anslutningsplint. T-förgreningsdonet matas t.ex. med snabbkoppling NAC32S.W (eller motsvarande färdigt kablage, där NAC32S.W är kopplad) och från T-förgreningsdonet fortsätter man till nästa apparat med exempelvis snabbkoppling NAC31S.W (eller med färdigt kablage).

Produkter