Jordad 3-fas 2-vägs uttagsbox för monteringsplatta

Med NAP504 uttagsboxen förgrenas en 3-fas matning till 1 st 2-vägsuttag. Boxen är försedd med fasväxling. Boxen kan fästas t.ex. på en monteringsplatta med 2 st skruvar (C/C mellan hålen 75 mm) eller med 4 st skruvar från hörnen på boxen (C/C mellan hålen 174 mm och 94 mm). Boxen kan också fästas med 2 st buntband i dosans botten eller med snäppfästen för vilket det finns 4 st hål i dosans botten. Vikt 307 g.

Produkter