5-poligt vitt förgreningsdon

Till förgreningsdonet NAD5.W installeras en 3-fasmatning. På kabeln monteras en NAC52S.W hylskontakt. Från förgreningsdonet kan man ansluta 3-fasigt 3 stycken kablar med stickkontakt NAC51S.W. Förgreningsdonet kan vid behov monteras på underlaget med två skruvar, max. ø 3,5 mm, fastsättningshålens avstånd 58 mm. Vikt 57,0 g.

Produkter