Låsdel för 3-poliga kopplingars säkerhetshakar

Då EnstoNet-snabbkopplingar installeras på lätt tillgängliga platser bör de kunna öppnas endast med verktyg. Låsdelen trycks fast på de ihopkopplade snabbkopplingarna för att förhindra att de öppnas utan att använda verktyg. Vikt 1,9 g.

Produkter