3-poligt vitt förgreningsdon

Till förgreningsdonet NAD3.W installeras en 1-fasmatning. På kabeln monteras en NAC32S.W hylskontakt. Från förgreningsdonet kan man ansluta 1-fasigt 3 stycken kablar med stickkontakt NAC31S.W. Förgreningsdonet kan vid behov monteras på underlaget med två skruvar, max. ø 3,5 mm, fastsättningshålens avstånd 38 mm. Vikt 35,1 g.

Produkter