3-poligt grått förgreningsdon

Till förgreningsdonet NCD3.G installeras en 1-fasmatning. På kabeln monteras en NCC32S.G hylskontakt. Från förgreningsdonet kan man ansluta 1-fasigt 3 stycken kablar med stickkontakt NCC31S.G. Förgreningsdonet kan vid behov monteras på underlaget med två skruvar, max. ø 3,5 mm, fastsättningshålens avstånd 38 mm. Vikt 35,1 g.

Produkter