IG20

T8 och T5 lysrörsränna. Modeller med och utan reflektor. Finns tillgängliga i varianterna med medel- och bredstrålande reflektorer. IG20 är avsedd för belysning av torra områden i butiker, lager samt andra utrymmen som kräver en enkel effektiv armatur.

Produkter