Ledningen i Sverige


Gunnar Engström, VD och Financial Controller

Anders Mälström, Director Sales & Marketing, Lighting Solutions

Björn Gustafsson, Director Sales & Marketing, Utility Networks

Peter Miltén, Director Sales & Marketing, Electrification

Madeleine Björk, HCM Manager