Ensio Miettinen och Ensto andan


Född till entreprenör 

Enstio Miettinen föddes 1929 in i en entreprnörsfamilj, där företagande nästan var ett arv. För Ensio var barndomen mer en förberedelse för framtiden än lek. Han fostrades av sin pappa, som var ingenjör, då hans mamma hade dött strax efter Ensio hade fötts. Barndomen spenderades i Vyborg, men kriget, som bröt ut när han var 9 gjorde att han blev evakuerad till centrala Finland.

Ensio började sin karriär som 22-årig teknisk universitetsstudent hos Puristustuote OY, som leddes av hans far. Ensio beskriver sin relation till fadern som: ”trots dess upp- och nedgångar, kärlek och hat, var det den fundamentala drivkraften bakom mitt entreprenörskap i karriären och livet”. ”Öppna ett korvstånd om du behöver, men arbeta inte för någon annan” var faderns råd. 1958, efter sex års arbete var Ensio redo att starta sin egna verksamhet.

Järnvilja och Innovation

Ensio tänker tillbaka på de tidiga åren i sin karriär: ”självklart var jag övertygad om att jag skulle lyckas. Jag visste businessen inifrån och ut. När jag var 22 började jag hos Puristustuote, när jag var 23 ledde jag verksamheten. I början, som en ung teknisk chef, så hade jag inte så mycket respekt hos våra affärspartners, som var från en helt annan generation. När jag var 28 startade jag mitt egna ingenjörsbolag, Ingenjörsfirma Ensio Miettinen, och startade produktion av metallkomponenter. ”De första åren karaktäriserades av ett högt tempo och entreprenörskap.

En outtömlig törst efter kunskap, och förmågan att observera och  göra rätt bedömningar hjälpte Ensio i utvecklandet av företaget, och endast 7 år senare var hans företag större än faderns. På 1970-talet  breddades bolagets produktportfölj för att täcka nya områden, och på 1980-talet tilltog internationaliseringen av verksamheten. Kunskapen runt produktutveckling, från idé till färdig produkt – Innovation, har alltid varit en av Ensios styrkor, skapare av över 100 patent.

Innovatör inom ledarskap och företagande

Under recessionen 1975, när Ensio var 45, genomgick Ensto dess största kris. Som Ensio halvt på skämt kommenterar: ”jag slutade att vara ingenjör och började fokusera på själens elektronik”. Ensio´s tankar runt ledarskap och företagande utvecklades genom en serie av dagboksliknande anteckningar och noteringar som delades ut bland vänner och medarbetare.

Tillsammans med medskrivaren Esa Saarinen, filosof, publicerades boken ”Muutostekijä” (Förändringsfaktorn), som framhåller människor och den mänskliga faktorn i arbetslivet. Boken blev en succé i Finland och följdes snart upp, nu tillsammans med Risto Harisalo, nu med titlarna ”Klassinen liberalismi” (Klassisk liberalism) och ”Luottamuspääoma” (Förtroendekapital) fulla med opartiska observarioner från det finska samhället, och dessa fick en stark påverkan på finsk företagskultur. Med Ensio´s egna ord: ”som entreprenör vet jag att man inte kan ändra på människor, varken på arbetet eller privat. Man kan ge förutsättningar, men förtroende blomstrar eller vissnar. Konceptet runt förtoendekapital är baserat på denna idé och värdering från Ensio.

Ett familjeföretags arv

Företaget, en gång startat av Ensio Miettinen lever och mår bra. Hans grundläggande värderingar kvarstår som kärnan inom Ensto, ett familjeföretag, men makten och ansvaret kopplat till bolagsägande är nu överförd till andra generationen, detta skedde 2001. Ensio är övertygad om att företag med en mänsklig framtoning är livsviktiga i en globaliserad värld med få handelshinder.