2010-talet


Fokus på energibesparing

Nya företag förvärvades för att stödja Enstos fokus på energieffektivitet: ventilation och belysning i Finland, network automation samt kontor i Frankrike. En produktionsanläggning i Indien öppnades. 3D-utskrifter infördes.