2000 - talet


3 affärsområden: 2004 delades Ensto upp i 3 st affärsområden: Ensto Building Technology (tekniska lösningar för fastigheter), Ensto Utility Network byggnation av elnät) och Ensto Enclosure and Components (kapslingar och komponenter). 

Nästa generation: Året 2001 innebar slutet för en del av Ensto och början för många andra delar av företaget. Ensio Miettinen lämnade över ägarskapets inflytande och ansvar till nästa generation.

2004 var ett år då Ensto utvecklades internt och då fokus låg på att utveckla informations- och kommunikationsteknik och varumärket Ensto. Som ett tillskott till Enstos traditionella marknader noterades tillväxt framför allt i Ryssland och Centraleuropa. 

I juni 2001 genomfördes förändringar i företagets operativa ledning och Seppo Martikainen utsågs till bolagets VD. 

50 år: 2008 firade Ensto 50-årsjubileum.

Sista kvartalet av 2008 kom en plötslig ekonomisk nedgång. 

Energieffektivitet: 2009 sålde Ensto sin del i Ensto Busch-Jaeger och senare samma år förvärvades Imco och Enervent för att stärka Enstos fokus på energieffektivitet.