1990 - talet


Konjunkturnedgången i början på 90-talet påverkade Ensto, men trots de ogynnsamma omständigheterna lyckades företaget gå med vinst år efter år.

En noga genomtänkt utvidgning på den internationella marknaden inleddes med förvärv och grundandet av nya företag i Ungern, Polen, Ryssland och Baltikum.

Olika divisioner bildades: Ensto Installation, Ensto Industry och Ensto Distribution. Det svenska företaget Ifö Electric AB, som tillverkade säkringar och keramiska produkter, förvärvades. Även installationsmaterialtillverkaren Idealplast AB, som tillverkade ett stort sortiment plastprodukter, förvärvades i Sverige. Enstos kunnande inom plastprodukter ökade sedan ytterligare med förvärvet av Saloplast Oy. Ett bolagsförvärv under hösten 1997 och grundandet av nya marknadsföringsbolag utvidgade på ett avgörande sätt Enstos säljorganisation för kapslingslösningar. Enstos breda produktutbud kompletterades ytterligare med ett sortiment monteringstillbehör genom förvärvet av Sormat Oy, vilket också skapade nya möjligheter i Ryssland och Baltikum. 

Den 2 april 1998 öppnades en ny anläggning för Ensto Busch-Jaeger i Borgå.

Andra generationen till ledningen: Mellan 1994 -1996 var Timo Miettinen VD och 1996 till 2001 var han styrelseordförande.