1980 - talet


"Under åttiotalet skedde en kraftig expansion, framför allt till övriga nordiska länder, men även i andra riktningar.

Ny fabrik

En ny fabrik byggdes i Porvoo 1983. Samma år bytte Ensto logo och den nya visades upp i samband med mässan The Electrex i Birmingham.

Enstos produktionsanläggning TEO, som tillverkade belysningsarmaturer, togs i drift på Irland 1986 och Ensto deltog i flera internationella elektrifieringsprojekt, varav de mest betydande genomfördes i Peru, Irak och Malaysia.

Ensto utökade sin produktfamilj med komponenter till flygplatsbelysning, elektriska uppvärmningssystem och keramiska industriprodukter. Även köksutrustning blev en del av produktionsflödet i Ensto-koncernen.

Emellertid började Ensio Miettinen precis som under sjuttiotalet känna en stigande oro för hur ekonomin utvecklades och fick ännu en gång sina föraningar bekräftade.

Verksamheten utökades i Finland och på samma gång inleddes en avknoppningsprocess i samband med att dagens moderbolag Ensto Oy startades. Ensto och tyska Busch-Jaeger Elektro GmbH grundade tillsammans Ensto Busch-Jaeger Oy. Företaget tillverkar och marknadsför material och beslag för installation i de nordiska länderna, Ryssland och Baltikum.

Sortimentet med installationsprodukter kompletterades med värmesystem. Industriprodukterna utökades med bajonettkontakter, tidströmställare, olika typer av kapslingar och andra produkter.

Ett företag grundades som började utveckla, tillverka och marknadsföra luftledningsmateriel och företag som tillverkade keramiska industriprodukter förvärvades i både Finland och Norge.