1970 - talet


 

"Det här var ett årtionde av expansion. Företaget bytte namn till Oy Ensio Miettinen Ab.

År 1972 förvärvades Oy Sähkövaruste Ab, som var ett företag som tillverkade ställverkskomponenter och fördelningstavlor. Dess produktion flyttades till Mikkeli, där en ny fabrik byggdes 1974.

Det första dotterbolaget utanför Finland var Ensto Elektriska AB, som startade i Sverige 1973. Exporten började gå även till Norge.

Produktsortimentet utökades med belysningsarmatur och andra produkter.
En konjunkturnedgång under årtiondets andra halva innebar att omsättningen på ett år sjönk med hälften, men Ensto förblev i god form tack vare tidiga åtgärder i företaget.

"I början är du övertygad om att du kan göra allt bättre än någon annan eller åtminstone att du kan göra det bättre på egen hand än tillsammans med andra. När jag slutligen började delegera ansvarsområden innebar det en katastrof: matrisorganisationen växte och antog byråkratiska former.

Sommaren 1976 insåg jag att jag hade blivit för beroende av system och blev övertygad om att företaget borde delas upp i affärsenheter med individuell inriktning och kundernas behov i fokus", sade Ensio Miettinen.

Huvudkontoret har alltid varit i Borgå och det nuvarande kontor blev färdig 1974.

Förändringar i ledningen. Esko Kahela började sin karriär som VD för Ensto 1979 och arbetade där under de kommande fjorton åren.