1960 - talet


 

Produktutvecklingen spelade en viktig roll redan under de tidiga åren i Enstos framgångssaga - Ensio Miettinen hade själv tagit fram hela 109 patenterade produkter. Från första början bestämde Ensio Miettinen att varje ny produkt skulle ha en ny unik egenskap, t.ex. vara enklare att installera eller använda eller ha en ny och bättre konstruktion.
En annan viktig förutsättning för att man över huvud taget kunde göra någon vinst var stark kostnadsmedvetenhet på alla nivåer i organisationen. Till synes små ändringar i konstruktion och ständig uppföljning av hur dyra råvaror – såsom mässing – användes, gav besparingar och därmed en mer lönsam produktion.

Stora ansträngningar lades ned på produktutveckling. Produktionen utökades till att även omfatta plastkomponenter, montering och verktyg. Exporten till Sverige inleddes under det tidiga 60-talet. Ensio Miettinen: "Idén till en ny produkt var bara det första steget för oss. Utvecklingsarbetet bedrevs alltid med utgångspunkten att produkten skulle ha en mätbar fördel i användning eller den teknik med vilken den tillverkades. Jag har en känsla av att produktutveckling alltid varit min starka sida ".

1962: Ensto publiserade sin första katalog med elprodukter.

Från 2 till 20 till 200... Arbetsstyrkan ökade snabbt under 60-talet och i slutet av decenniet var det dags att belöna de första, lojala anställda vars årstjänstgöring nått 10 år.