1950 - Säker på succé


Insinööritoimisto Ensio Miettinen grundades av en ung, självsäker ingenjör 1958: "Det är klart att jag var säker på att jag skulle lyckas! Jag kunde ju branchen utan och innan". Ensio hade arbetat flera år på sin fars ingenjörsbyrå, innan han startade sitt eget företag.

Han var övertygad om att hans rörelse att göra små metallkomponenter så småningom skulle bli något större.

Efter kriget var Finland i behov av nästan allt. Ensio Miettinen insåg att det enda sättet att få något gjort var att göra det själv.

Miettinen samlade in kunskaper och idéer från tyska ingenjörer. På femtiotalet låg Tyskland i den tekniska utvecklingens framkant i Europa och det var där som Ensio Miettinen vid den tiden upptäckte en betydelsefull kunskaps- och idékälla. Närhelst han stötte på en obekant teknisk produkt frågade han sig själv: "Vem tillverkar dessa i Finland?". Ofta var svaret på frågan "ingen".

Han kom också på idén med reducerad volym: maskiner som fanns i Tyskland borde införas också i Finland – med en tiondel av volymen i Tyskland. En smart strategi var att koncentrera sig på produkter som de stora industriverkstäderna inte trodde var möjliga att producera. På det viset fyllde varje produkt under denna period en lucka på marknaden.