Enstos Värderingar


 

Ensto's värderingar är en spegling av Ensto’s anställda. De är definierade genom
våra aktiviteter och våra kundrelationer och är synliga i vår dagliga
verksamhet.

Förtroendekapital

Förtroende är en hörnsten i vårt varumärke, basen för alla våra aktiviteter hos
Ensto och grunden för vår framgång. Vi är lojala i alla våra relationer och vi
håller vad vi lovar. Förtroende måste förtjänas varje dag.

Maximal prestation

 

Vi strävar alltid efter maximal prestation. Vi är redo att utmana oss själva, ständigt utveckla och förbättra vår prestation

Respekt

Vi baserar vårt uppträdande på ärligt samarbete och respekt för våra kunder,
kollegor och andra intressenter. Vi respekterar miljön och skapar fortsatt
utveckling.

Uppmuntrar till kreativitet

Vi främjar alltid kreativitet, i alla våra handlingar. Vi är öppna för nya
idéer, nytänkande och nya vägar att göra saker.