Våra etiska principer


De etiska principerna för Ensto är grunden till våra handlingar i varje land som vi verkar.

Våra etiska principer är:

1. Vi respekterar alla människor

Vi lägger stor tonvikt på förtroende och jämlikhet mellan alla människor och vi vill ta hand om varandra. Vi har strikt operativt ansvar och etik.

2. Vi är ärliga och öppna

Vi verkar ärligt och rättvist, enligt lagar och förordningar. Vi förväntar oss detsamma från alla våra samarbetspartners i näringslivet. Vi vill betjäna våra kunder och andra partner på bästa möjliga sätt.

3. Vi är en sund och säker arbetsplats

Vi erbjuder alla våra anställda högkvalitativ hälsovård och säkerhet, och vi vill arbeta med våra medarbetare för att ta skapa välbefinnande.

4. Vi skyddar miljön

Vi vill bidra till utvecklingen av en sund miljö och mer hållbara produktions-och konsumtionsvanorna samt lokalt, nationellt och internationellt. Miljöfrågor beaktas i alla våra handlingar.

5. Vi främjar frivilligt ansvar för det omgivande samhället

Vi vill delta i verksamheter i samhället och i projekt i icke-statliga organisationer. Vi samarbetar med olika institutioner och stödjer sociala program, t.ex. ungdomsarbete, miljöarbete, kultur och sport.